“She burns as bright as the sun”

Enligt Anna ger konstköp både vuxenpoäng och småborgerlighetspoäng. Det förstnämnda är jag i behov av, jag menar jag har inga kundkort till mataffärer men två till DVD-affärer…

Och småborgerlighetens fana flaggar högt i min värld. Trots att dragna långfingrar, pingis-konspirationer och Kim IL Sungs kompletta verk kanske drar ner betyget.

Därför, och för att jag gått omkring med ett flin på läpparna i typ ett dygn, kan jag stolt presentera “The Jane Doe Project” av Jacob Bannon.

Sablar vad fint.

Djävlar vad vackert.

Jag kommer att ta hand om dig.